Lång depression efter jobbförlust

HÄLSA

Det är ingen överraskning att man kan bli deprimerad av att förlora jobbet, men forskning vid University of Michigan, USA, visar att depressionen kan hålla i sig i upp till två år, trots ett nytt jobb.

Det är inte bara förlusten som leder till depression, utan snarare de negativa händelser som följer.

Forskarna studerade sambandet på 756 jobbsökare. Samtliga drabbades av flera negativa händelser i samband med jobbförlusten, som sämre ekonomi, vilket sin tur ledde till att de inte hade råd att behålla bilen. De fick också sämre hälsa när de inte hade företagshälsovården.