TEST Har du en depression?

HÄLSA

1. Du har känt dig nedstämd och sänkt i mer än två veckor.

2. Du är okoncentrerad och har svåra sömnrubbningar, vaknar tidigt och har svårt för att somna.

3. Du upplever allt som nattsvart, att livet har tappat sin mening och du får lätt skuldkänslor.

4. Du känner dig arg, har humörsvängningar, får vredesutbrott och är ledsen.

5. Din aptit har förändrats, antingen äter du mer eller inget alls.

6. Du har kroppsliga symptom som förstoppning, muntorrhet, värk och smärtor.

7. Din sexlust har minskat eller försvunnit.

8. Du har självmordstankar och dödslängtan.

9. Du upplever att livet inte har någon mening. Du är orolig och har ångest.

Om du instämmer i påståendena kan du vara drabbad av depression. Kontakta din husläkare eller vuxenpsykiatrin i ditt landsting.