Yrsel och tinnitus kan bero på stress

HÄLSA

Nu finns det ännu ett skäl att akta sig för stress. En avhandling på Karolinska institutet visar att stress kan utlösa attacker av ménières sjukdom – en sjukdom i innerörat som ger yrsel, tinnitus och nedsatt hörsel.

Attackerna av sjukdomen kan komma plötsligt och sjukdomen kan tidigt påverka livsstituationen hos den som drabbas. Yrsel påverkar den drabbade fysiskt medan sämre hörsel och tinnitus får negativa konsekvenser i det sociala livet med andra människor.

Tidigare studier har visat att patienter med ménières sjukdom haft en högre grad stress samma dag som attackerna uppstår, men man har inte lyckats visa om stressen har kommit före eller efter attackerna, skriver Läkartidningen.

Syftet med den nya avhandlingen på Karolinska institutet var att ta reda på stressens betydelse för att drabbas av sjukdomen. Det har i sin tur betydelse för hur patienterna ska behandlas.

Det visade sig att den som utsätter sig för känslomässig stress löper större risk att drabbas av ménières sjukdom.

Med tanke på den betydelsefulla roll som stress har som utlösande faktor till attackerna tror forskarna att det skulle vara värdefullt att pröva om stressförebyggande åtgärder kan minska antalet attacker av ménières sjukdom.

Johan Bratt

ARTIKELN HANDLAR OM