Tänk inte - det blir bara värre

Hör du till dem

HÄLSA

som tänker dig igenom dina problem?

Sluta med det.

Risken är stor att du bara ältar dem om och om igen - tills det är omöjligt att lösa dem.

Särskilt kvinnor ska låta bli att tänka på problemen, enligt forskare vid University of Michigan, USA. Kvinnor lägger så mycket vikt vid emotionella kontakter att ett ständigt ältande av problemen leder till ett ohälsosamt beteende.

I studien, där 1 300 män och kvinnor deltog, upptäckte forskarna att ”övertänkarna”, det vill säga de som tänkte för mycket, oftare missbrukade alkohol jämfört med "normaltänkarna" och de drack ofta mer än de tänkt sig i olika sammanhang. De var också oftare deprimerade och oroliga jämfört med de som kunde fokusera på sina problem och försöka lösa dem.

Tänker du för mycket bör du försöka sätta igång med en fysisk aktivitet som gör att du slutar grubbla på problemen, menar forskarna.

Studien är publicerad i den medicinska tidskriften Journal of Cognitive Psychotherapy.

Petra Weiss