Rädda hjärnan från den nya stressen

HÄLSA

Ringande telefoner, plingande mejl och babblande kolleger...

En stökig arbetsmiljö kan få din hjärna att bryta ihop.

Här är tipsen som gör din arbetsplats hjärnergonomisk.

Foto: JAN DANIELSSON
DAGS ATT STÄNGA AV. Kontorslandskapen är en av huvudorsakerna till att vi blir mentalt överbelastade på jobbet. Men det finns knep för att få lugn.

Lika naturligt som

det är att se över vilken höjd din stol har eller hur du sitter vid din dator borde det vara att tänka på hjärnan och vad den utsätts för, menar psykologen Ingalill Rhodin-Nyström och hennes kolleger vid Quranten i Umeå. De har myntat uttrycket hjärnergonomi, det vill säga hur hjärnan fungerar och vad den behöver.

– Det handlar främst om att tänka på teknik, arbetsmiljö och arbetsbelastning. I dag utsätts vi för så många intryck att våra hjärnor stänger av, säger Ingalill Rhodin-Nyström.

De överansträngda hjärnorna och deras bärare kommer ofta till Ingalill Rhodin-Nyström. Diagnosen är ofta stressrelaterade sjukdomar, ångest och minnesförlust. En del är så dåliga att de inte minns var de ska kliva av bussen eller namnen på sina kära släktingar.

– De har kort sagt tappat minnet, har svårt för att koncentrera sig och har svårt att hitta den röda tråden. Många mår väldigt dåligt.

Minnet ur funktion

Vid Quranten driver man flera forskningsprojekt där ett om just hjärnstress nu är avslutat. Inom ramen för projektet har man tittat på hur 67 kvinnor i åldrarna 35-50 år påverkades av långvarig stress.

Resultatet var entydigt: de led alla av allvarliga minnesproblem, de hade problem med koncentration och uthållighet. Samtliga funktionsnedsättningar är mycket ovanliga hos friska kvinnor i yngre medelåldern.

– Många av dem hade svårt på sina jobb, de kunde inte utföra sina arbetsuppgifter och de tappade lätt tråden. Deras minne fungerade inte.

Hjärnan blir överbelastad

Hjärnan mår bra i en miljö som ger stimulans men inte ständigt överstimulerar. På många arbetsplatser i dag är stressen påtaglig. Mejl plingar, telefoner ringer, andra pratar, traskar omkring eller knappar på sin dator.

Att utsätta hjärnan för detta varje dag kan för en del bli för mycket. Hjärnan blir kort sagt överbelastad med för många massiva intryck.

– Bojkotta kontorslandskapen, minimera tekniken och se över din arbetsbelastning. Det kan rädda din hjärna, säger Ingalill Rhodin-Nyström.

5 tips som gör arbetsplatsen hjärnergonomisk

Malin Byström ([email protected])