Läkaren:

”Börja inte ta tabletter”

HÄLSA
Foto: IRIS TIITTO
Johan Stiernstedt, psykiater och psykoterapeut, ser hellre samtal än medicinering.

Johan Stiernstedt är psykiater och psykoterapeut.

  De flesta patienter Johan Stiernstedt möter är i åldrarna 16–25 år.

  Många av dem tycker att allt känns meningslöst och de undrar varför de ska leva i den här ”ruttna” världen.

  – Mina unga patienter kan ha självmordstankar, men har inte pratat med någon om det. Vissa kommer till mottagningen via akuten efter ett självmordsförsök.

  – Många unga har inte så många vuxna att prata med. Kanske inte någon.

  Kristiden kan förkortas om man är öppen med sina känslor och låter dem komma fram, menar Johan Stiernstedt.

  – Vid kriser ska inte antidepressiv medicin, som Cipramil, sättas in. Man kan överväga det, men bara i undantagsfall, när krisen varit långdragen och gått över i depression.

  I dag finns ibland ett slentrianmässigt receptskrivande av antidepresssiv medicin, framför allt hos husläkare som inte har tid till samtal, anser Johan Stiernstedt.

  – Recepten av Cipramil och liknande har femfaldigats sedan 1996 för tonåringar 13–17 år. Risken är att många av dessa ungdomar bara får mediciner och inga samtal. Det kan på sikt förvärra problemen.

Ulla-Lene Österholm