Risk för utbrändhet när kamraterna mister jobbet

HÄLSA

GÖTEBORG

Ständiga förändringar som leder till utdragna konflikter på arbetsplatsen är den främsta orsaken till utbrändhet, visar forskning vid Karlstads universitet.

Neddragningar drabbade även dem som fick behålla sina jobb. De som blev kvar fick mer att göra på kortare tid. De sociala relationerna blev otrygga och konfliktfyllda, skriver Metro Göteborg.

– De blev emotionellt utmärglade, säger Bengt Starrin, professor i socialt arbete som studerat orsakerna till utbrändheten tillsammans med två kollegor.

De som drabbas av utbrändhet dräneras på all livslust.

– Det finns inget i deras bakgrund som tyder på att de skulle ha lätt att bli deprimerade. De som drabbats var många gånger entusiastiska personer, säger Starrin.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM