Disa lär tjejer att tro på sig själva

Ny studie: Behovet är stort

HÄLSA

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nervositet. Sveriges tonårsflickor mår sämre än på länge.

Disa-metoden lär högstadieflickor att tänka positivt och förebygga depressioner.

Foto: PER BJÖRN
En oas i livet. För Mikaela Jigvall, 14, har Disa-verksamheten blivit ett välbehövligt lugn i den stressiga vardagen.

Flickorna mår sämre än pojkarna, i de flesta avseenden. Det visar en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Statistiken är oroväckande: bara var tredje av de 15-åriga flickorna uppger att de trivs bra med livet, jämfört med hälften av pojkarna.

Sven Bremberg, expert i barn- och ungdomsfrågor vid Folkhälsoinstitutet, menar att en förklaring kan vara den ökade valfriheten i livet.

- Förr var framtiden mer utstakad. Föräldrar och skola bestämde vad ungdomarna skulle göra. I dag finns en större möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Detta skapar prestationsångest.

Färre vuxna på skolorna

Ulla Marklund, filosofie

doktor och samordningschef

på Folkhälsoinstitutet, tror att nedskärningar i den offentliga sektorn kan påverka ungdomars psykiska hälsa.

- Det finns färre vuxna att prata med på skolorna.

Hälften av alla kvinnor drabbas någon gång i livet av en depression, men bara en fjärdedel av männen. De som i tonåren haft depressiva symptom riskerar i högre grad drabbas av depressioner längre fram i livet.

Konstruktiv atmosfär

Disa-metoden, som handlar om att förebygga psykisk ohälsa hos tonårsflickor, har använts på högstadieflickor i tre år.

Initiativet kom från Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Med ett mycket strukturerat program vill man uppnå en konstruktiv atmosfär, där man tillsammans identifierar negativa tankar och åtgärdar dem.

Britt-Marie Treutiger, projektledare och legitimerad psykoterapeut, säger att metoden är populär.

- Enligt våra utvärderingar har många flickor varit nöjda.

Framför allt har vi sett ett ökat självförtroende hos flickorna och bättre arbetsprestationer i skolan.

Så fungerar Disa-metoden

Hanna Pitkänen