En av fyra unga har social fobi

Ny studie: Självhjälp på nätet en väg ur problemet

HÄLSA

En ny undersökning bland 230 gymnasister i Stockholm visar att var fjärde 17-åring har social fobi.

– Med rätt diagnos blir tre av fyra mycket bättre på några månader, säger Christer Allgulander, docent i psykiatri vid Karolinska institutet i Solna, där gymnasiestudien är gjord.

Social fobi behandlas med antidepressiva medel eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Läkemedel ökar omsättningen av serotonin i hjärnan.

Med KBT analyserar man sitt beteende och förändrar tankarna kring det.

Självhjälp med KBT på internet har också bra effekt, visar preliminära resultat av en ny studie vid Uppsala universitet (www.kbt.nu/sofie/).

Kunskapen har ökat de senaste åren. Det kan finnas en medfödd sårbarhet i hjärnan.

Genom en annan studie i Uppsala har man sett att blodet omdirigeras i hjärnan när man upplever sociala situationer som hotfulla. Det sker på samma sätt som när hjärnan varnar för fara och reagerar med flykt eller försvar. Blodflödet normaliseras genom behandling med KBT eller läkemedel.

Avhopp från högskolan

Social fobi kan bli ett handikapp för ungdomar, tror Christer Allgulander.

– Många studenter hoppar av från högskolan. En del av dem kan ha social fobi. De klarar kanske inte undervisningen, som numera ofta sker i grupp. Vi ska titta närmare på det.

I gymnasiestudien hade hälften av dem med fobi problem med kompisar på fritiden och hälften även i klassrummet.

– De presterade sämre och var rädda att räcka upp handen.

VAD ÄR social fobi?

Ann-Cathrine Björnör Carlsson

ARTIKELN HANDLAR OM