Psykoanalys

HÄLSA

Form: Klassikern. Grundteorin är att det finns en omedveten mening och avsikt bakom människans tankar och handlingar.

Så går det till: Patienten ligger på en soffa, terapeuten håller sig osynlig i bakgrunden och samspelar med patienten för att finna barndomens rot till problemen. Upplevelsen kan kännas mycket verklig. Målet är att patienten ska förändra sitt inre för att kunna ta ansvar för sitt liv.

Passar: Den som drabbats av depression, ångest, har svårigheter med relationer

eller dålig självkänsla.

Någon som ständigt misslyckas med att behålla sina jobb.

Behandlingstid: Fyra gånger per vecka i tre till fyra år.

Kostar: 600 kronor och uppåt per timme.