Psykodynamisk terapi

HÄLSA

Form:En mindre intensiv variant av psykoanalys.

Så går det till: Patienten och terapeuten sitter mitt emot varandra och samtalar sig fram till vad som är det underliggande problemet.

Passar: Ungefär samma som under psykoanalys. Någon som befinner sig i en krissituation, har självförtroendeproblem eller vill ha hjälp att förstå och utveckla sig själv.

Behandlingstid: En till tre gånger i veckan från ett till flera år. En korttidsvariant, där man försöker identifiera och fokusera på patientens centrala problem, tar bara 12–20 sessioner.

Kostar: 600 kronor och uppåt per timme.