Gruppterapi

HÄLSA

Form: Förekommer både inom KBT och psykodynamik. I gruppterapi få man hjälp att förstå sig själv och sitt förhållande till andra.

Så går det till: Cirka åtta personer samt en gruppterapeut samtalar om livet. Terapeuten tolkar vad som händer i gruppen.

Passar: De som har svårt att framträda inför andra eller har svårt att utveckla relationer, klara intimitet och separationer. Gruppterapi kan användas mot det mesta eftersom en männi-

skas problem ofta visar sig i relation till andra.

Behandlingstid: En gång i veckan i två år.

Kostar: 400 kronor och uppåt per timme.

Länkar:

Vart vänder jag mig?