Djupa andetagen STEG FÖR STEG

1

HÄLSA

Andas in, och sedan ut.

2

Andas in djupare och tänj på utandningen.

3

Gör en ännu långsammare och djupare inandning. Känn hur luften fyller dina lungor.

4

Iaktta och känn hur du andas ut. Andas sedan ut helt och hållet och känn hur luften lämnar dina lungor.

Stilla bruset