Äldre får medel mot depression i onödan

”Vanligt att en person får 25 olika mediciner varje dag”

HÄLSA

Stockholm (TT)

Gamla på sjukhem och i särskilda bonde äter mängder av mediciner. Fyra av tio äter antidepressiva mediciner, många utan att lida av depression.

Det visar två olika undersökningar som redovisas i Dagens Nyheter.

En doktorsavhandling som läggs fram vid Karolinska institutet i början av oktober visar att 44 procent av de äldre på elva granskade sjukhem i Stockholmsområdet äter antidepressiva medel, trots att bara var fjärde av dem hade diagnosen depression eller ångestsyndrom inskriven i journalen.

Studien omfattade 800 patienter över 75 år. 350 av dem åt antidepressiva medel, trots att bara 95 hade fått diagnosen depression eller ångestsyndrom. En testgrupp på 70 personer som ätit medlen i mer än ett halvår utan diagnos valdes ut. Hälften av dem fick sluta med medicinen, medan resten fortsatte. Vid löpande utvärderingar kunde inte skillnad påvisas mellan grupperna.

– Har man ingen tydlig diagnos som motiverar behandling ska man heller inte äta medicinerna. Så oskyldiga är inte biverkningarna, säger doktoranden Johanna Ulfvarson till DN.

”Skrämmande bild”

På Dagens Nyheters debatt sida redovisas en genomgång av läkemedelsförskrivningen till äldre i landstingen i Västmanland och Norrbotten, som har gjorts av revisionen i respektive landsting.

”Den bild som framträder i undersökningarna är likartad och skrämmande. På våra sjukhem och i särskilda boenden tar vi hand om våra gamla genom att stoppa i dem mängder av läkemedel, ofta på oklara grunder eller för att motverka biverkningar av andra mediciner”, skriver Lars Hedberg och Joa Silver, ordförande för landstingsrevisionen i Norrbotten respektive Västmanland.

Det är inte ovanligt att en person får 25 olika mediciner varje dag, konstaterar de.

I Västmanland fick äldre i särskilda boende 8,5 läkemedel i medeltal. I Norrbotten fick äldre på sjukhem 11,1 läkemedel i genomsnitt.

I Västmanland fick 40,5 procent av de boende antidepressiva medel.

Stor variation

Lugnande medel var mycket vanligt. I Västmanland fick 28,2 procent av de boende lugnande medel. På två enheter fick mellan 71 och 80 procent lugnande medel.

I Norrbotten varierade användningen av lugnande medel stort. På en femtedel av enheterna gavs inga lugnande medel alls, men på en enhet fick mellan 91 och 100 procent av de äldre lugnande medel.

Artikelförfattarna anser att Socialstyrelsen och regeringen måste ingripa för att minska den slentrianmässiga medicineringen av äldre.

”Att stoppa i våra äldre mängder med piller kan inte vara lösningen på alla problem”, skriver de.

TT