Depression sitter i generna

Nya rön ger hopp om bättre vård - och mindre skamkänslor

HÄLSA

Psykisk sjukdom sitter ofta i generna.

Snart vet forskarna exakt var.

Kunskapen ger nya möjligheter att kunna hitta rätt vård. Dessutom kan drabbade slippa skämmas.

Hundratusentals svenskar drabbas av psykisk sjukdom.

I många fall är det ärftligt, till exempel schizofreni och manodepressiv sjukdom som slår mot mellan 0,5 och 1 procent av befolkningen.

Orsakerna till att man drabbas är inte helt klarlagda.

- Men det handlar om en kombination av arv och miljö, säger läkaren Martin Schalling.

Forskarna har hittat en handfull gener som bär anlag för bland annat schizofreni eller depression.

- Man börjar få kläm på vilka 4-5 gener det är. Men de samarbetar och verkar tillsammans och vi börjar precis förstå det här, säger Schalling.

Sammanhangen är komplicerade och går inte att jämföra med vissa fysiska ärftliga sjukdomar.

Där sitter ofta anlagen exakt placerade och stamcellsforskning och genterapi ger hopp om bot.

Vid psykiska sjukdomar är sammanhangen mer komplicerade.

Dels är fler än en gen är inblandad som bärare.

Dessutom är samma utpekade gener också aktiva när det gäller till exempel kreativitet och konstnärlighet. Positiva och eftertraktade egenskaper som ingen vill bli av med.

Klart är bara att vissa familjer drabbas hårdare än andra, både när det gäller schizofreni, manodepressiv sjukdom och depression med självmordstankar.

I stället hoppas forskarna nu att rönen som gäller ärftlig psykisk sjukdom ska göra det lättare för drabbade att få sin sjukdom accepterad i stället för belagd med skam.

Dessutom gör upptäckterna det lättare att hitta exakt rätt vård, läkemedel eller terapi.

Caroline Olsson