Är du också inbillningsfrisk?

”Många vill upprätthålla bilden av sig själva som superpersoner”

HÄLSA

Går du till jobbet fast du borde stanna hemma i sängen? Avfärdar du magont, sömnsvårigheter och yrsel som små krämpor?

Då kan det hända att du har påbörjat resan rakt in i väggen.

Foto: Andrea Björsell
Vägrar sängen Stretar du vidare på jobbet – trots 40 graders feber? Många gånger är det lojaliteten med kollegorna som får krassliga medarbetare att kliva upp ur sjuksängen – ett beteende som blir ohållbart i längden.

Vi vill gärna tro att vi är oumbärliga. Att ingen gör jobbet lika bra som jag. Å andra sidan vet vi innerst inne att vi är utbytbara. Det gäller med andra ord att bevaka sina positioner.

Talen för långtidssjukskrivna må skjuta i höjden men det är långt ifrån alla som stannar hemma när de borde. Hur kommer det sig att vi biter ihop och bestämmer oss för att vara helt friska när vi egentligen går på knäna?

Lojalitet mot kollegorna

Ulf Lundberg, professor i biologisk psykologi på Stockholms universitet, är specialiserad på samspelet mellan det som händer i huvudet och i kroppen. Han menar att det finns flera orsaker till att vi väljer att inte lyssna på våra kroppar.

– Många vill inte erkänna att de är svaga utan vill upprätthålla bilden av sig själva som ”superpersoner” inför omgivningen. Man känner också en lojalitet med kollegor som drabbas vid ens frånvaro. På många arbetsplatser finns det heller ingen som gör ditt arbete när du är borta utan det läggs på hög.

– En annan aspekt är att folk vet att de symtom som drabbar dem kan man inte sätta någon diagnos på och därför känns det meningslöst att söka läkarhjälp, säger Ulf Lundberg.

– Det händer nog också att folk inte vill veta vad krämporna beror på. Man är rädd för att få ett besked som man inte vill ha.

Tufft arbetsklimat

Klimatet på arbetsmarknaden har hårdnat betydligt de senaste decennierna, vilket får många att till varje pris visa sig på jobbet. Under 1990-talet med ständiga varsel och uppsägningar visade statistiken på minskningar i sjukfrånvaron. Något som måhända har bidragit till dagens sjukskrivningar för utbrändhet.

Risktfyllt beteende

Sjukfrånvaron är dock inte helt lätt att få grepp om eftersom många, ofta av ekonomiska skäl, väljer att att ta ut semesterdagar för att slippa sjuk-anmäla sig.

Enligt Ulf Lundberg löper inbillningsfriska personer en stor risk att drabbas av stressrelaterade symtom.

– Folk har inte tid att ta hand om sina krämpor. Det kan gå en period att köra på för fullt men det är definitivt inte bra på lång sikt. Kroppen behöver en långsiktig balans mellan arbete och återhämtning.

Läs mer:

Kristina Erkenborn