Deprimerade unga ska få hjälp på nätet

”Ungdomar är väldigt internetmogna”

HÄLSA

Unga deprimerade ska få hjälp - på nätet.

Folkhälsoinstitutet har lagt fram ett förslag om en särskild webbportal som ska få landets ungdomar att må bättre.

– Ungdomar är väldigt internetmogna, säger Sven Bremberg på Folkhälsoinstitutet till aftonbladet.se.

Unga svenskar mår allt sämre. I går kom Bris, Barnens rätt i samhället, med sin årsrapport som visar att antalet samtal ökat med elva procent på ett år.

Enligt Sven Bremberg på Folkhälsoinstitutet har antalet unga med lindriga psykologiska besvär fördubblats på tio år. Samtidigt är tillgången till vård begränsad. Nu heter svaret på problemet internet. Förebilden är den brittiska självhjälpssajten www.youthinmind.net.

Kognitiv terapi

På portalen ska man kunna hitta allt från avslappningsträning, tips om hur man hanterar stress samt fakta om var man kan få ytterligare hjälp. Men nätet ska också erbjuda kognitiv terapi.

– Har man en gång lärt sig verktygen för hur man kan ta hand om känslorna så är man skyddad också framöver, säger Sven Bremberg, docent och barn- och ungdomsläkare vid Folkhälsoinstitutet.

– Tanken är att programmet ska kunna fungera på egen hand men det kan också ske i samspel med människor som möter ungdomar, till exempel skolsköterskor och skolkuratorer.

Kräver motivation

Sven Bremberg ser inga direkta faror med att låta ungdomarna sköta sin behandling på egen hand via internet.

– De försök som finns har inte visat på några negativa effekter. Det handlar inte om att bara sätta sig vid datorn utan det kräver också viss motivation.

– Ungdomar är väldigt internetmogna.

Just nu är förslaget ute på remiss. Folkhälsoinstitutet menar att det bästa vore om portalen sköttes av någon frivilligorganisation men med ekonomiskt stöd från staten.

Läs också:

Fler artiklar:

Johanna Melén