Så uppstår en fobi

Terapeuten svarar på frågor

HÄLSA
Jan Eriksson, legitimerad terapeut och psykolog med inriktning på fobier, ångest och tvångsproblem.

1 Varför får man en fobi?

– Det finns en rad olika teorier om varför vissa människor utvecklar en fobi medan andra inte gör det, tyvärr finns det inget säkert svar på den frågan. En vanlig teori är att man ”lär” sig att vara rädd för något. Det räcker inte med att utsättas för en skrämmande upplevelse, det handlar också om egna förväntningar och omgivningens påverkan. Men man behöver inte ha varit med om en svår situation för att utveckla fobi. En person som är rädd för hundar behöver inte ha attackerats av en hund.

2 Vad kan utlösa en fobi?

– Ibland är det en tydlig händelse, t ex en attack av grannens hund, men ibland handlar det också om en normal rädsla som med åren växer ur alla proportioner och utvecklas till en fobi som har inverkan på vardagen och livet.

3 Hur stor del av befolkningen har någon form av fobi?

– En studie genomförd i USA visade att runt 11 procent av befolkningen har någon form av fobi under sin livstid.

4 Vilka fobier är vanligast?

– Djurfobi, höjder, sprutor/blod, flygrädsla och tandläkarskräck är alla mycket vanliga fobier.

5 Hur botar man en fobi?

– Gradvis exponering (närmande) av det som personen är rädd för är ett bra sätt då resultaten i en sådan behandling är mycket goda. Professionell hjälp är att rekommendera.

6 Hur yttrar sig en fobi — dvs vilka är symptomen?

– Man känner en mycket kraftig rädsla, ofta med fysiska ångestreaktioner i mötet med objektet för rädslan. Vanligt är att man i vardagen till viss del formar och planerar sitt liv efter fobin i syfte att undvika det man är rädd för, t ex går inte till tandläkaren, tackar nej till hälsokontroller på jobbet, går inte i högt gräs på sommaren av rädsla för ormar etc. Tankar kring rädslan tar oproportionerligt stor kraft och tid i anspråk för personen och en upplevelse av begränsning finns ofta.

Läs mer:

Åsa Passanisi

ARTIKELN HANDLAR OM