Din huvudvärk kan vara ångest

Fysisk smärta eller själen som säger ifrån? Lär dig tyda signalerna!

1 av 2 | Foto: Jupiter Images
ångest Ångest är inte alltid detsamma som psykbryt, utan kan ta sig helt andra uttryck. Forskare hävdar att 30 procent av alla som söker vanlig vård egentligen skulle behöva psykologhjälp. Bilden är arrangerad.
HÄLSA

Yrsel, hjärtklappning och återkommande huvudvärk.

Men doktorn hittar inget fel på dig – tvärtom, alla tester visar på en perfekt hälsa.

I allt utom själen.

Trodde du att ångest är detsamma som psykbryt och ett känslostrauma à la tavlan ”Skriet”? Så behöver det inte alls vara. Ibland tar sig psykisk ohälsa helt andra uttryck – som genom ett tryck över bröstet, en pirrning i handen eller ett orytmiskt hjärtslag. Det kallas psykosomatiska besvär på läkarspråk och hur många som lider av problemen är oklart, men vissa forskare hävdar att hela 30 procent av alla som söker vanlig vård egentligen skulle behöva psykologhjälp.

Vanligt att ”stänga av”

Anna Maria Weingarten är psykiater med specialisering på psykosomatiska symptom. Hon förklarar hur själ och kropp hör i hop:

– Om man utsätts för långvarig press ändras en rad funktioner i kroppen. Till slut blir det för mycket. Man kan krisa öppet och gråta ut, men man kan också krisa dolt, säger hon.

Om man ”dämmer upp” dold ångest kommer en punkt då kroppen säger ifrån, även om personen i fråga själv inte märker hur illa han eller hon mår psykiskt.

– Det är vanligt att man stänger av. Då är det viktigt att någon i omgivningen frågar: ”Men hur mår du?”

– Det kan sätta igång den känslomässiga krisen, säger Anna Maria.

Det, i sin tur, är ett steg i rätt riktning mot läkning.

Rita livslinje

– Jag ber alltid mina patienter att rita en livslinje för att de och jag ska se var de står när det gäller arbete, hälsa och privatliv, säger hon.

Anna Maria anser att det är oerhört vanligt att ångestsymptom blir förbisedda i vården.

– Det finns en dålig beredskap för den här typen av besvär.

– Har man tur hamnar man hos en husläkare som kan hjälpa patienten att komma till en kurator eller psykolog.

FAKTA

5 kriser som kan orsaka smärtan

Ofrivilliga separationer och skilsmässor.

Långvarig stress och oro, över situationer i hemmet eller på arbetsplatsen.

Förträngda trauman.

Att en nära släkting eller vän blir sjuk eller avlider.

Olyckor, rån och andra händelser som gör dig otrygg.

Misstänker du att du har psykosomatiska problem? Kontakta din husläkare och be att få träffa en psykolog eller kurator.

9 symptom som kan vara ångest

Huvudvärk

Synrubbningar

Yrsel

Ömmande muskler

Hjärtklappning

Spända käkar

Värk i rygg och nacke

Orolig mage

Återkommande förkylningar

Sömnsvårigheter