Är du avundsjuk på dina vänner?

Sluta jämför dig med andra – så gör du

Foto: colourbox.com
HÄLSA

Handen på hjärtat: Hur reagerar du när vänner och arbetskamrater lyckas bättre än du? Att inspirera och ge stöd och hjälp när livet krisar är en sak. Men när någon blir framgångsrik är reaktionen inte självklar. Lyckönskningarna vänds lätt till missunnsamhet och utfrysning.

Människan är en gåtfull varelse. Vi tror att vi är vidsynta och unnar alla allt gott, i synnerhet dem vi tycker om. Men trots det kan vi reagera negativt när andra lyckas. Anledningen är att våra primitiva känslor, som handlar om kamp och överlevnad, kolliderar med den kulturella fernissa som vi lagt ovanpå. Den etablerade och trygga makt- och rollfördelningen bryts och det blir motsättningar.

Reagerar med kamp

- Vi har byggt upp illusioner om trygghet i samhällssystem, på arbetsplatsen och i vänkretsen. Vi tror att den illusoriska tryggheten ska vara beständig och när den hotas reagerar vi med kamp, säger Hans Gordon, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Gordon Consulting i Stockholm som har specialiserat sig bland annat på grupper och grupprocesser.

Människan söker dels stimulerande, lustfyllda upplevelser som kan leda till utveckling och positiv växt. Dels försöker vi undvika allt som är oroande och psykiskt smärtsamt.

- Detta går inte ihop eftersom utveckling automatiskt leder till konflikter och smärtsamma separationer. Ska vi ta ett steg framåt och uppnå något måste vi också lämna något bakom oss, säger Hans Gordon.

För att klara det måste vi ta stöd från varandra, men om någon skiljer ut sig ur gruppen blir det friktion i den gemensamma illusionen. Det finns två sätt att komma tillrätta med dessa utbrytare. De måste antingen övertygas om att återgå till det gamla så att harmonin kan återställas. Eller så måste man göra sig av med den besvärlige.

- Det här behöver inte alls vara en medveten strategi, den uppstår automatiskt, säger Hans Gordon.

Inte medveten elakhet

Det är alltså inte nödvändigtvis med medveten elakhet du lyckönskar till framgången men samtidigt skickar ut dolda signaler att du menar motsatsen. Men när det handlar om mobbning och utfrysning så vet du vad du gör. För att tåla att någon lyckas krävs att gruppen och dess medlemmar har fördel av det. Men om det redan är flyt i gruppen är framgången ett hot, ingen ska springa fortare än den andre. När det gäller personliga förhållanden ska vännerna runt den som lyckas inte känna sig hotade för att kunna unna honom eller henne framgång. Ingen bryter ostraffat vi-känslan.

Det blir lättare att unna andra framgång om du:

4 sätt att förändra ditt beteende

Irene Ahlberg