Barn till rökare får oftare hål i tänderna

HÄLSA

Barn som utsätts för passiv rökning får oftare hål i tänderna. Det visar en studie vid Eastman School of Dentistry och forskningsinstitutionen Pediathink i Rochester, USA.

I studien undersöktes kariesangrepp hos drygt 3 500 barn mellan 4 och 11 år, samt halterna av kotinin, en omsättningsprodukt av nikotin i blodet. De barn som hade kotininhalter från 0,2 till 10 nanogram per milliliter blod klassades som passiva rökare.

Dessa barn hade nästan dubbelt så ofta lagningar i mjölktänder jämfört med barn som inte utsattes för passiv rökning.

Läs mer: