Varning för Marlboros cigaretter

Innehåller höga halter cancergift

HÄLSA

NEW YORK

Om du måste röka - rök inte Marlboro.

De är giftigare än inhemska cigaretter.

Foto: RICHARD DREW/AP
Farligare än konkurrerande produkter.

En världsomspännande studie visar att världens mest sålda cigarett innehåller betydligt högre nivåer av cancerframkallande nitrosaminer än lokala cigarettmärken.

Sverige deltog inte i studien utförd av USA:s hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen WHO, men i 11 av 13 länder hade Marlboro-cigaretter tillverkade i det aktuella landet högre halt nitrosaminer jämfört med lokala märken, uppger NTR Journal i studien.

"Satsat 300 milj"

I tio av länderna, inklusive Tyskland och Japan, var halten minst dubbelt så hög jämfört med konkurrerande märken.

Skillnaden uppges bero på hur cigaretterna tillverkas.

- Vi är medvetna om dessa högre nitrosaminer och har arbetat på att minska dem, säger Philip Morris talesman Brendan McCormick till Reuters.

Han säger att man satsat 35 miljoner dollar, cirka 300 miljoner kr, på att sänka nivåerna på denna typ av cancerogener.

Men antirökaktivister menar att tobaksgiganten inte gör tillräckligt.

- Studien är bara det senaste exemplet på tobaksindustrins vårdslösa likgiltighet inför rökares hälsa och ännu en anledning till varför cigaretter måste regleras av staten, säger Matthew Myers, ordförande för antirökorganisa-

tionen Tobacco-Free Kids.

Fyra miljoner dör

WHO påstår att det finns mer än 1,2 miljarder rökare i världen och att fyra miljoner personer dör varje år i rökrelaterade sjukdomar.

Fredrik Virtanen

ARTIKELN HANDLAR OM