Rökning leder till obotlig sjukdom

Du kan vara drabbad – utan att veta om det

HÄLSA

En smygande, kronisk sjukdom som inte kan botas. Det är vad varje rökare riskerar att drabbas av.

– Ju tidigare man upptäcker sjukdomen, desto bättre, säger Kjell Larsson, professor vid Karolinska institutet.

Foto: Mats Strand
Farlig last Varannan person som rökt i många år lider av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, vid 75 års ålder.

Den 16 november uppmärksammas internationella KOL-dagen över hela välden. KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom som innebär att flödet av luft genom lungvägarna hindras.

– Det börjar som inflammationer i luftvägarna. Så småningom uppstår hålrum i lungorna, emfysem, och ju svårare de blir desto värre blir sjukdomen, säger Kjell Larsson, professor vid Karolinska institutets enhet för lung- och allergiforskning.

En halv miljon svenskar drabbade

Att upptäcka KOL är svårt. Många vet inte om att de har sjukdomen – trots att över en halv miljon svenskar antas vara drabbade.

– Till att börja med är infektionsperioderna bara lite längre än normalt vid förkylningar, men efterhand går de över i kronisk hosta och många känner sig andfådda i uppförsbackar. Längre fram blir du andfådd även när du rör dig på plan mark, och till sist även i vila, säger Kjell Larsson.

Kan inte stoppas

Sjukdomen är obotlig. Slutar man röka kan förloppet kan hejdas – men inte stoppas.

– Läkemedel kan lindra symtomen, men enda sättet att hejda sjukdomens framfart är att sluta röka. Det finns inget annat sätt, säger Kjell Larsson.

Han råder den som misstänker sig vara drabbad att ta kontakt med sin husläkare för att få göra en spirometri, en mätning av lungvolymen. Visar det sig att det rör sig om KOL beslutas om behandlingsform utifrån hur sjuk man är.

Måste sluta röka

– Du kan aldrig få tillbaka den lungfunktion du har tappat, men genom att sluta röka kan du skjuta upp tidpunkten när du inte längre kan leva med sjukdomen så länge som möjligt.

– Har du lindriga besvär som upptäcks i ett tidigt skede kan du leva ett helt normalt liv. Förutsatt att du slutar röka, säger Kjell Larsson.

KOL – så funkar det

Annica Lundbäck