”Ett paket cigg om dagen innebär stor risk för KOL”

Läs chattet med professor Kjell Larsson

HÄLSA

Kjell Larsson säger: Hej allesammans, nu är jag på plats/ Kjell Larsson

säger: Kan man få kol av passiv rökning?

Kjell Larsson säger: Nya data talar för att man kan få KOL av passiv rökning. Risken är inte så stor men för speciellt känsliga individer tycks det vara så.

Anne säger: Hej. Vilka symptom har kol, är det bara hosta ?

Kjell Larsson säger: I början är det mest hosta och slemupphostningar. Sedan uppträder infektioner "förkylningar" allt oftare och dessa infektionsperioder blir allt längre. Man kan vara sjuk 3 -5 veckor vid en vanlig förkylning. Så småningom uppträder andnöd som sedan tilltar med tiden och blir det svåraste symtomet. Hos svårt sjuka brukar tröttheten vara värst.

Helene säger: Jag förstår inte skillnaden på KOL och Astma?

Kjell Larsson säger: KOL och astma är två olika sjukdomar med olika orsak, olika förlopp, olika behandling och framförallt olika prognos. KOL är en dödlig sjukdom det är oftast ej astma. Vid KOL beror den tilltagande lungfunktionsnedsättningen på emfysem, dvs att lungvävnaden förstörs, vid astma är det själva luftrören som blir för trånga. KOL leder ofta till andningsinvaliditet, det gör inte astma.

lotta säger: Jag undrar om man i första stadiet tror att det kan vara kol men det kan vara lungcancer?

Kjell Larsson säger: Vanligtvis inte. Lungcancer och KOL ger visserligen båda symtomen hosta och upphostningar, lungcancer ibland med lite blod i upphostningen. Vid båda tillstånden kan man ha upprepade uinfektioner. Vid lungcancer märker man ofta en hosta som visserligen förekommit under lång tid men som har ändrat karaktär. Man hostar på ett annat sätt. KOL i tidigt stadium brukar ge mycket lite symtom.

tjejjen säger: Hur mycket förkortas livet om man har fått diagnosen att man har KOL?

Kjell Larsson säger: Det går inte att svara på. Vid mycket svår sjukdom lever personer med KOL kanske bara något år medan personer med lindrig sjukdom kan leva ett normallångt liv om de slutar att röka. Svår KOL är förknippad med kort överlevnad. Rökare generellt lever cirka 8 år kortare än icke-rökare.

säger: Hej: Min mamma dog alldeles nyligen och hade fått diagnosen KOL. Hon var storrökare sedan många år och kunde knappt andas sista tiden. Nu undrar jag hur man fastställer sjukdomen och kan man få den i min ålder? Jag är 46 och röker ganska mycket?

Kjell Larsson säger: Om du är 46 år och rökare är du i riskzonen för att få KOL. Sjukdomen brukar börja ungefär vid din ålder. Dessutom finns det en ärftlig komponent, så om din mamma hade KOL är sannolikt risken för dig att få KOL ganska stor. Du måste allvarligt fundera på att sluta röka.

Uffe säger: Om kol är en så livsfarlig sjukdom varför "fångar man inte upp" de sjuka på ett tidigare stadium som typ mammografi o dyl? Är det för att det är självförvållat?

Kjell Larsson säger: Man har försökt att genomföra spirometrier (=lungfunktionstester) för att fånga upp KOL i tidigt stadium. Detta är dock dyrt och resurskrävande och idag finns inte denna möjlighet i sjukvården. Vad man borde göra är att undersöka alla rökare med symtom från luftvägarna med spirometri för att fånga upp sjukdomen tidigt och starta rökavvänjningsåtgärder. För dem som slutar röka i tid, dvs innan de fått symtom, kommer inte allvarlug KOL att utvecklas.

Terje säger: Anser du att sjukvården i större utsträckning bör kunna ställa krav på patienter KOL, mer specifikt att slutar röka (åtminstone under sjukhusvistelsen) och erbjuda andra nikotin alternativ?

Kjell Larsson säger: Jag anser att rökavvänjning är den i särklass viktigaste frågan och att stora resurser skall användas för att folk skall sluta röka. Man kan informera patienter men frågan är vilka krav man kan ställa. Tobaksmissbruket och beroendet är ofta svårt och många patienter käkmpar med att sluta men får återfall. Jag tror mer på uppmuntran och att man framhåller att det är tillåtet att misslyckas och få återfall. Man gör då ett nytt rökslutarförsök och förr eller senare lyckas de flesta som vill sluta. Världen går inte under för att man får återfall - man får "peppa" folk till ännu ett försök.

kille22 säger: hej Kjell. Är 22 år, har rökt i 5 år ungefär, inte så värst länge kanske, men hur länge "ska man" behöva röka för att få KOL? Räcker det med ett par år, eller är det först efter många års rökning sjukdomen kan få fäste?

Kjell Larsson säger: Vanligtvis brukar vi säga att rökning av ett paket om dagen i 20 år (eller motsv t ex 40 cig/dag i 10 år) innebär stor risk för att KOL skall utvecklas. Vissa individer är mer känsliga och kan utveckla sjukdomen tidigare. Om du slutar nu, efter 5 års rökning, kommer du inte att utveckla KOL.

Birgitta säger: Jag har rökt i 37 år. Har precis slutat (eller håller på att sluta). Jag mår fantastiskt bra fysiskt. Även mina lungor verkar hämta sig. Min fråga är: Kan jag ha Kol utan att ens veta om det? Ska ta spirometertest 28 nov.... Jag är inte speciellt andfådd numera. Kan t o m gå i trappor utan att få hjärtattack nu. Men kan jag ha KOL ändå?

Kjell Larsson säger: Birgitta: Det verkar som om du inte har KOL i någon allvarlig form. Du kan ha en lindrig KOL utan att veta om det. Spirometrin kommer att avslöja detta. Med tanke på ditt goda tillstånd behöver dock inte detta innebära något för ditt fortsatta liv. Om du inte börjar med rökningen igen kommer du sannolikt inte att märka något av en eventuell lindrig lungfunktionnedsättning.

Moderator säger: Nu kommer sista frågan:

Ida säger: Kan man få KOL på något annat sätt än rökning?

Kjell Larsson säger: Ja, kvinnor som lagar mat över öppen eld inomhus (förekommer nog inte i Sverige) får KOL. Vissa yrken är förknippade med en liten riskökning för KOL, t ex gruvarbete. Detta rör sig i Sverige om ett fåtal %. Kvinnor som kommer upp i pensionsåldern kan få KOL trots att de aldrig rökt och ej varit utsatta för passiv rökning. Orsaken till detta vet vi inte. KOL i yrkeslivet är dock oftast en följd av en yrkesexponering i kombination med att den exponerade personen också röker.

Moderator säger: Tack Kjell Larsson - och tack alla som varit inne och chattat! Ni var många, så tyvärr kunde inte alla få svar på sina frågor. Hoppas att ni har fått mycket information ändå.