Rökstopp gjorde krogpersonal friskare

HÄLSA

Personal som arbetar på krogen har fått klart bättre hälsa och arbetsmiljö sedan rökstoppet infördes i somras, visar en ny studie.

– Irritationerna i ögon, näsa och svalg har halverats och besvär i luftvägarna – som hosta och slembildning – har minskat med omkring 30 procent, säger Göran Boethius, docent och överläkare på den tobakspreventiva enheten i Östersund, till TT.

– Förbättringarna är tydligast hos icke-rökare.

Minskat kli

På läkarstämman i Stockholm presenterade Boethius på onsdagen de första resultaten från den multicenterstudie som mätt hälsan hos personal på krogen före och efter rökstoppet. Totalt 91 personer (både serveringspersonal, bartendrar, croupierer och bingopersonal) på nio orter har deltagit i undersökningen.

Före rökstoppet rapporterade upp mot 70 procent av deltagarna i studien att de hade kliande och rinnande näsa och ögon samt besvär i luftvägarna – symptom som uppges ha minskat rejält. 85 procent uppgav att de exponerades för rök under 50 till 100 procent av sin arbetstid, en siffra som efter rökstoppet gått ner till fem procent. Deltagarnas hälsa mättes i maj och i september i år. En andra uppföljning är planerad till maj 2006.

Forskarna har också studerat arbetsmiljön med hjälp av en dosa som mäter nikotinhalten. Hos icke-rökande personal som bar dosan på kläderna minskade mängden nikotin från 8.97 mikrogram per kvadratmeter före rökstoppet till 0.67 efteråt. De dosor som placerades ute i lokalerna mätte i snitt 39.57 mikrogram nikotin per kvadratmeter före rökstoppet och 0.40 efter.

Resultatet önskat och förväntat

Boethius hoppas att både hemtjänsten och kriminalvården ska följa efter och skapa rökfria arbetsmiljöer. Han beskriver resultatet från rökstoppet på krogen som både önskat och förväntat.

– Vi hade blivit förvånade och ledsna om det inte blivit så här. Förändringen ser ut att ha lyckats bra. Nu är utmaningen att klara den kalla vintern.

Christina Magnergård Bjers/TT