Rökt för rökarna på kåken

Om två år ska fängelserna vara rökfria

HÄLSA

Om knappt två år kan det vara slutrökt i svenska fängelser.

Om Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén får som han vill.

- Varför fjutta med målsättningen? säger han.

Foto: AP
Slutrökt Inga fler cigaretter i cellen.

Röken ligger tät på landets fängelser och häkten.

Nära 90 procent av de intagna röker.

- Rökningen är ett folkhälsoproblem, säger Lars Nylén.

- Dessutom är det ett arbetsmiljöproblem på anstalterna. Personalen utsätts för passiv rökning. Och då och då händer det att en intagen eldar upp sin cell.

Det kommer inte att bli helt förbjudet att röka. Men i framtiden kommer rökarna att få trängas i särskilda rökutrymmen, det kan bli i rökrum eller på särskilda balkonger.

- Vi får försöka hitta olika lösningar på olika ställen.

Framförallt handlar det om att få de intagna att sluta röka.

- Det finns bra program mot rökning som vi kan använda, säger Lars Nylén.

- Vi vill att de intagna ska leva ett sunt och friskt liv, fritt från droger. Vi vill bidra till att förbättra folkhälsan.

Och om de intagna fortsätter att röka efter den 1 januari 2008?

- Vi kommer inte att sätta på sprinklersystemet. Men målsättningen kvarstår. Rökfritt till år 2008.

Svante Lidén