FIMPA NU!

Vanlig rökhosta kan vara förstadie till KOL

Foto: Getty Images
Slår mot kvinnor Lungsjukdomen KOL slår hårdare mot kvinnor än mot män. Orsaken till det är att kvinnor ofta börjar röka tidigare och har trängre luftrör.
HÄLSA

– Tonårsflickor som fortsätter att röka kommer att få KOL tidigare än kvinnorna i dag, säger Bo Lundbäck, docent och forskare vid Karolinska institutet i Solna.

Flickor som börjar röka i 12–14 års åldern, kan drabbas av KOL när de bara är 30–40 år gamla.

Rökande tonårsflickor är en ny riskgrupp att få den allvarliga lungsjukdomen KOL. 3 procent av flickorna i årskurs 6 (12-åringar) och 30 procent i årskurs 9 (15-åringar) röker varje dag eller bara ibland. Pojkarnas siffror är lägre, enligt senaste statistik från 2005 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Hämmar lungans utveckling

Ju tidigare man börjar röka, desto mindre totaldos rökning tål man.

– Rökning hämmar den naturliga tillväxten i luftrör och lungor som inte är helt utvecklade hos tonåringar. Lungfunktionen blir då aldrig vad den borde bli som fullt utvecklad. Därför ökar risken att få KOL längre fram i livet, säger Bo Lundbäck.

Han forskar på hur KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), astma och allergi drabbar befolkningen.

Mer än hälften av alla rökare får KOL. Och KOL har blivit den nya kvinnosjukdomen. Den ökar bland medelålders och äldre kvinnor i Sverige. Hos männen, som röker mindre, har ökningen planat ut.

– Kvinnor är känsligare för rökning än män och har ett sämre utgångsläge, säger han.

Förstadium till KOL

Diametern i deras luftrör är mindre och de börjar röka tidigare. Hos kvinnor som röker en ask cigaretter om dagen sänks lungfunktionen mer än hos män som röker lika mycket. Fler får även andnöd tidigare i sjukdomsförloppet.

De flesta med KOL har rökt länge och vet inte om att de har sjukdomen. Många nonchalerar eller vänjer sig vid hosta och slembildning. Det är normal ”rökhosta”, tror man. Men det är förstadium till KOL eller så kan man ha det redan.

Lungkapacitet minskar

– Det vanliga är att man söker vård först när man haft upprepade förkylningar som inte gett med sig eller fått svårt att andas vid ansträngning. Då kan lungkapaciteten ha minskat med hälften.

KOL konstateras med ett enkelt lungfunktionsprov, spirometri, som borde finnas på varje vårdcentral, anser Bo Lundbäck.

– Det borde vara lika naturligt att ta vid andningsbesvär som EKG vid hjärtbesvär.

En halv miljon är drabbade

Se upp för rökhostan

Så märker du om du kan vara drabbad:

Kan inte botas – men bromsas

Så behandlas KOL:

Webbtv om KOL:

Läs mer:

Fler artiklar:

Rökarsjukdomen KOL är den nya kvinnosjukdomen. Lungsjukdomen ökar kraftigt bland kvinnor i Sverige. För fler kvinnor än män röker – trots färre rökare totalt och allt fler rökfria miljöer.

Ann-Cathrine Björnör Carlsson