Sjuk av för mycket sömn

Mer än nio timmars sömn kan ge hjärtproblem

HÄLSA

Den som sover för lite kan drabbas av hjärtproblem.

Men även den som sover för mycket riskerar drabbas av olika hälsoproblem, visar en ny studie.

Idealet är åtta timmars sömn varje natt.

Det är forskare i Boston i USA som följt 71 000 amerikanska medelålders kvinnor sedan 1986.

Studien presenteras i det senaste numret av den ansedda medicintidskriften Archives of Internal medicine.

Och resultatet visar tydligt hur viktig sömnen är för hälsan.

De kvinnor som regelmässigt sover mindre än fem timmar löper 45 procents större risk att drabbas av hjärtproblem än de som sover åtta timmar varje natt.

Varannan har sömnproblem

Men för första gången har nu forskare kunnat visa att även för mycket sömn är skadligt; mer än nio timmars sömn ger en 38-procentig ökning av risken att drabbas av hjärtproblem.

Bostonforskarnas studie är den första undersökningen av sömnvanornas hälsoeffekter hos kvinnor - och enligt forskarna finns det inget som tyder på att detsamma inte skulle gälla för män.

I en läsarundersökning i slutet av augusti förra året svarade nästan hälften av aftonbladet.se:s läsare att de hade sömnproblem: 49 procent av kvinnorna och 48 procent av männen.

Läs mer om sömn

Fredrik Rundkvist