”Kvinnor drömmer om shopping, män om sex”

Stereotypa könsroller i drömmarna, enligt ny forskning

HÄLSA

Skillnaderna mellan könen verkar vara både tydliga och stora. Åtminstone när vi sover.

Enligt tysk forskning drömmer män om bilar och sex - medan kvinnor drömmer om shopping och känslor.

– Det låter väldigt osvenskt, jag vet ingen som drömt om shopping, säger Kerstin Ljungh, som arbetar med drömförståelse.

Foto: Börje Thuresson
Sover sött Män drömmer ofta om bilar, sex och skjutvapen, enligt tyska forskare.

Både barn och vuxna ingick i den tyska studien, som gjorts av forskare från universitetet i Mannheim. Och forskarnas resultat pekar på att de stereotypa könsrollerna är tydliga i drömmarnas värld. Enligt forskarna drömmer kvinnorna nämligen om sådant som traditionellt sett betraktats som just kvinnligt - nämligen känslor, mat och shopping.

Sex, bilar och skjutvapen

Kerstin Ljungh, som arbetar med drömförståelse, ställer sig tveksam till den tyska undersökningen. Hon säger att hon aldrig träffat någon - varken kvinna eller man - som drömt om shopping.

Hos männen går det livligare till, enligt den tyska studien, skriver danska BT. Deras drömmar är fyllda av sex, bilar och skjutvapen. Däremot är det glest mellan känsloupplevelserna i männens drömmar - bortsett då från rädslan för att bli skjuten.

– Man kan säga att scenografin i drömmen är en spegling av det vi har upplevt under dagen. Och tyvärr är det ofta fortfarande stora skillnader mellan vad män och kvinnor bryr sig om, säger Kerstin Ljungh.

– Många kvinnor har ett starkare socialt liv, och det märks ofta i deras drömmar.

Tittar på våldsfilm

Kerstin Ljungh illustrerar med ett exempel på ett par där kvinnan under kvällen ringer sina väninnor eller sin mamma - medan mannen sitter och tittar på fotboll eller en våldsfilm.

– Om man just har sett en våldsam film, eller spelat ett sådant spel, så speglas det i drömmen, säger Kerstin Ljungh.

Mia Carron