Är du en snarkare?

Hormonerna kan vara boven

Kan vara sköldkörteln Har du plötsligt börjat snarka – utan att du gått upp i vikt? Då kan det vara fel på sköldkörteln.
HÄLSA

Känner du dig trött och orkeslös oavsett hur mycket du sover? Då kan du tillhöra den växande skaran kvinnliga snarkare.

Oljudet kan bero på dina hormoner.

Svenska kvinnor snarkar som aldrig förr. Av alla kvinnor över 20 år är 7,4 procent storsnarkare. Bland kvinnor över 50 år är siffran 15 procent.

I takt med att befolkningens övervikt ökar, blir också antalet snarkare fler.

– Vi ser tydligt att antalet kvinnliga snarkare ökar och att allt fler söker hjälp för det, säger Eva Lindberg, docent och överläkare på lung- och allergikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Förr existerade problemet knappt eftersom många kvinnor skämdes för sina problem. Numera är det inte lika tabu.

– Faktum är att det är väldigt vanligt att kvinnor snarkar. De flesta snarkar faktiskt ibland, säger Eva Lindberg.

Beror ofta på övervikt

Den vanligaste orsaken till snarkning är övervikt i kombination med trånga luftvägar. När man väger för mycket hamnar en del av fettvävnaden på insidan av halsen, vilket gör luftvägarna ännu trängre. Då uppstår de vibrationer som orsakar snarkning.

Snarkning hos kvinnor kan också bero på hormoner:

– Det är väl känt att gravida kvinnor snarkar mer. Ännu vet vi inte om det enbart beror på hormonerna eller om övervikten också spelar en roll, säger Eva Lindberg.

Även i övergångsåldern snarkar kvinnor mer. En teori är att låga östrogennivåer gör musklerna slappare.

I Storbritannien har läkare sett att kvinnor med PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, snarkar oftare. Sjukdomen innebär bland annat att det produceras mer manligt könshormon.

Kolla sköldkörteln

– När det gäller PCOS vet vi att sjukdomen kan göra kvinnor mindre insulinkänsliga. Det finns ett tydligt samband mellan snarkning och minskad insulinkänslighet, säger Eva Lindberg.

En annan kvinnosjukdom som orsakar snarkning är hypotyreos, ett tillstånd då sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormon.

– Om man plötsligt börjar snarka utan att ha gått upp i vikt ska man kolla upp sköldkörteln, säger Eva Lindberg.

Alla kvinnor snarkar alltså då och då. Och några korta andningsuppehåll per natt behöver inte vara farligt. De flesta av oss har runt fem andningsuppehåll när vi sover.

– Man dör inte av ett andningsuppehåll trots att det blir ett totalt stopp i luftvägarna. Man vaknar av sig självt av att musklerna spänns och blodtrycket stiger.

På lång sikt kan svåra andningsuppehåll leda till högt blodtryck, hjärtsjukdomar och stroke.

– Tyvärr missar läkare ofta snarkning hos kvinnor eftersom det vanligaste symtomet är trötthet och kvinnor anses rent allmänt vara tröttare än män.

Det här kan du göra om du snarkar

Foto: Jan Danielsson
Träning är bra mot snarkning.

Läs mer:

Vivvi Toikkanen ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM