10 000 har okänd sömnstörning

Vanligaste kännetecknet är förskjuten dygnsrytm

Försenad sömnfas är ett allvarligt tillstånd.
Ständig sömnbrist ger inte bara fysiska skador. Personen löper stor risk att slås ut enligt överläkare Jan Ulfberg.
- Hjälp finns. Nu måste vi hitta dem som är drabbade.

Trots att tusentals svenskar lider av sömnsyndromet DSPS är tillståndet tämligen okänt. Inte ens sjukvården förstår alltid vad det handlar om.

ARTIKELN HANDLAR OM