Lär dig sova gott!

Varannan svensk har sömnproblem

HÄLSA

De flesta drabbas någon gång av sömnproblem.

Många gånger är det stressrelaterat.

Men alla kan lära sig att komma till ro.

Ett effektivt sätt är KBT.

Foto: CATO LEIN
Susanna Jernelöv är psykolog med KBT-inriktning på Karolinska Institutet.

Nästan hälften av alla vuxna svenskar upplever att de har sömnproblem.

Enligt en undersökning som sömnforskare vid Uppsala universitet genomfört på vuxna mellan 18–65 år uppger 45 procent att de har, eller har haft, sömnproblem.

Andra krav i samhället

Susanna Jernelöv är psykolog med KBT-inriktningoch arbetatar med sömnproblem. Hon menar att svenskarnas svårighet att sussa kan hänga samman med det stressiga 24-timmarssamhället vi lever i.

– I dag ställs helt andra krav på människor mot vad det gjorde förr. Med mobiltelefoner och internet förväntas vi vara tillgängliga i princip dygnet runt. Det resulterar ofta i att vi går på högvarv hela tiden. Kroppen vet till slut inte när det är dags att sova.

Se upp med sömntabletter

En dålig sömn behöver inte vara skadlig men flera forskningsrapporter visar att människor som lever längre perioder med dålig sömn oftare drabbas av depressioner och utbrändhet.

– Många lockas att ta sömntabletter istället för att gå till botten med sitt problem. Tabletterna kanske hjälper dig att somna, men så fort du slutar ta dem så är problemen framme igen. Det är ingen långsiktig lösning, säger Susanna Jernelöv.

Analysera problemen

Ett bättre sätt att komma tillrätta med sina sömnproblem är att använda sig av kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden är den behandling som har bäst dokumenterad effekt vid sömnproblem och går ut på att man analyserar sina problem och angripa dem genom att förändra sitt beteende.

– Det är en långsiktig lösning, säger Susanna Jernelöv.

ARTIKELN HANDLAR OM