Sömnbrist påverkar din moral

Sviktande moral när sömnen tryter

Foto: thinkstock
HÄLSA

Du fattar oriktiga beslut oftare om du är trött än om du är utvilad, visar en ny studie. Om du inte sover ordentligt tar du med andra ord andra, och kanske felaktiga.

Under hela 53 timmar fick testpersonerna som deltog i studien, inte sova något alls. Undersökningen syftade till att se vad som händer med folks moral om de inte får tillräckligt med sömn. Efter det långa sömnuppehållet testade forskarna deltagarnas inställning till tre olika moraliska dilemman.

Olika svar
Deltagarna fick även ta ställning till samma frågeställningar i utvilat tillstånd. Resultatet visade att personernas svar ändrades på flera av punkterna beroende på om de var utvilade eller inte.

Lång tid att bestämma sig
När personerna sovit lite, tog de längre tid på sig att att fatta beslut som de i ett mer vaket tillstånd varit snabba att avgöra. Det visade sig också att de fick svårare att fatta beslut som krävde en kombination av känslor och fakta.

Källa: iform

Lär dig sova bättre med Sömnklubb.se

KBT-tjänsten på nätet för dig med sömnproblem.

Bli medlem här!