”Varför snarkar och svettas jag om nätterna?”

Doktor Stefan svarar

HÄLSA
Stefan Branth är specialist i invärtesmedicin och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fråga: Jag är en kvinna på 35 år som under sju år haft några problem. Det ena är att jag svettas mycket om nätterna och vaknar av att jag är genomblöt. Jag har sökt hjälp och prover har tagits, utan resultat. Ett annat problem är att jag snarkar i alla sovlägen. Jag vill påpeka att jag inte är överviktig. Har även sökt hjälp för det, men de vet inte varför jag snarkar. Undersökningar har gjorts två gånger. Efter första undersökningen blev jag snittad i gommen tre gånger utan förbättring. Detta har påverkat mitt liv negativt, jag är trött och mår illa från och till.

Dolly

Svar: Jag tror dina problem till stor del kan komma av dina snarkningar. Cirka tio procent av alla med snarkningsproblem har något som kallas sömnapné, vilket utgörs av kortare eller längre andningsuppehåll under sömnen. Man har antagligen noterat detta vid de utredningar som gjorts men det är inte ovanligt att man inte kan finna orsaken. Vid sömnapné drabbas man ofta av den sortens trötthet du beskriver, och nattliga svettningar.

En ond cirkel

Är man så pass trött blir det lätt en ond cirkel som leder till utmattningsdepression vilket i sin tur kan förklara illamåendet du lider av. Därmed kan man misstänka att grundproblemet är sömnapné. Att lida av den här typen av andningsuppehåll under längre perioder har förknippats med olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes, så det är viktigt att det kontrolleras. Vilken behandling som används beror på den bakomliggande orsaken och hur allvarligt tillståndet bedöms. En behandling är olika operativa ingrepp som bland annat riktar sig mot själva snarkningarna, vilket man redan försökt hjälpa dig med.

Luftvägarna hålls öppna

Ett annat sätt är att använda CPAPbehandling (Continuous Positive Airway Pressure) där en liten apparat vid sängkanten skapar ett kontinuerligt positivt lufttryck i svalget för att hålla luftvägarna öppna. Jag tycker du ska börja med att fråga läkaren om apné kan vara en möjlig orsak och därefter kan en fortsatt utredning förhoppningsvis leda till den hjälp du behöver. Lycka till!

Stefan Branth

Mejla dina frågor till mig, [email protected]

Lär dig sova bättre med Sömnklubb.se

KBT-tjänsten på nätet för dig med sömnproblem.

Bli medlem här!