Sömnbrist sänker ditt barns intellekt

HÄLSA

Ny forskning från Children University of Virginia Health System visar att barn som har sömnproblem riskerar att få lägre IQ och försämrat intellekt.

Foto: Thinkstock

Forskarna upptäckte att barn som snarkade varje natt presterade oroväckande mycket sämre på ett ordförrådstest, än barn som inte snarkade lika ofta. Barnen som sov mindre och snarkade mycket gjorde mycket sämre ifrån sig på ordprovet än de som sov längre och snarkade mindre.

Stark indikator

— Studierna visar att skillnader i ordförrådstestet i relation till nattlig snarkning kan påvisa skillnader i barnens IQ, säger doktor Paul M. Suratt vid University Of Virginias sömnlaboratorium.

Suratts forskningsteams huvudsakliga fokus ligger på att undersöka beteendeskillnader hos barn som lider av sömnproblem, vilket de har jobbat med i sju år.

Främjar utvecklingen

Sömn är nödvändigt för barns utveckling och tillväxt, och forskningsteamet har funnit att sömnstörningar kan skada barn både intellektuellt och i beteendet.

— Studier har visat att barn med sömnproblem snarkar, gäspar, vrider och vänder sig på natten. Det gör att vissa får svårt att koncentrera sig på dagen och de kan även vara irriterade och hyperaktiva, säger Suratt.

Undersöktes i hemmet

Frekvent snarkning har visat sig vara den mest pålitiliga faktorn när det gäller att förutspå barnens intellektuella försämringar och beteendesvårigheter. En annan faktor som också påverkar resultatet är under hur lång period barnet har snarkat.

Studien baseras på en undersökning där barn mellan sex och tolv år studerats. Forskarna spelade in barnens andning och snarkning under natten när de låg och i sov i hemmet. Enligt Suratt är sömnstudier i hemmiljö att föredra framför att låta barnen sova och undersökas på laboratorium. Förhoppningen med studien var att ta fram riskprofiler och behandlingsplaner för att minska beteendeproblemen som ofta uppstår hos barn med sömnproblem.

Källa: Foodconsumer.org

Lär dig sova bättre med Sömnklubb.se

KBT-tjänsten på nätet för dig med sömnproblem.

Bli medlem här!

ARTIKELN HANDLAR OM