Bli fri från negativa tankar

- så sover du mycket bättre.

Foto: thinkstock
HÄLSA

Negativa tankar kan ställa till det mer än vad man kan tro. Bryt tankemönstret och dina negativa tankar så kommer du att sova bättre.

Från och till fylls vårt tankeinnehåll av negativa tankar. Hos personer med sömnproblem kan det vara tankar som nedvärderar den egna sömnförmågan och som är riktade mot framtida problem.

Oro över det redan inträffade
Men det kan ockaå vara negativa sömntankar fyllda av oro och ångest över sådant som redan hänt.
— Man kan till exempel oroa sig för hur det ska gå nästa dag om man sovit lite natten innan, säger Lars Ström, KBT-psykolog på Sömnklubb.se.

Alla har vi sådana tankar som mer eller mindre är automatiska och som bidrar till stress och oro. Dessa två faktorer har i högsta grad att göra med hur vi sover.
— Stressande tankar i allmänhet som kan vara med och störa sömnen.

Ett sätt att frigöra sig från sina negativa tankar på sömn och minska den makt de har över hur du mår är att observera dem i stället för att följa med i dem.

Så gör du:

Lyssna. Hejda dig då och då i vardagen och "lyssna" på dina tankar. Var speciellt observant på dina tankar när du upplever starka känslor, till exemepl när du känner dig irriterad, arg, eller ledsen.

Observera. Lägg märke till tankarna, utan att följa med i dem. "Lyssna" på dem opartiskt, det vill säga, lyssna utan att bedöma eller värdera varken innehållet eller dig själv för att du har tankarna. Se på dem som löv som flyter förbi på en bäck.

Bryt ner. I och med att du ser opartiskt på dina tankar så förlorar de mycket av sin energi, och den makt de har över dig, eftersom du inte identifierar dig med dem. Du bryter de negativa tankemönstren och får därmed större möjlighet att själv välja om tankarna skall styra dina känslor och beteenden. Det vill säga din vilja att sova och därmed bryta de negativa tankarna kring sömn.

Lär dig sova bättre med Sömnklubb.se

KBT-tjänsten på nätet för dig med sömnproblem.

Bli medlem här!

ARTIKELN HANDLAR OM