Därför drabbas du av sömnproblem

Faktorerna du inte kan påverka

HÄLSA

Din ålder eller ditt kön. Det är två variabler som i hög grad avgör hur du sover.

Och de är svåra att ändra på.

Trots att de går att göra något åt, så kan det vara bra att veta hur de påverkat utvecklingen av ditt sömnproblem.

Foto: Thinkstock

Din ålder. Ju äldre du blir desto större blir risken att du får uppleva sömnstörningar. När du blivit över 40 år är du mer vaken mitt i natten än tidigare, samtidig som du får svårare att somna.

Ditt kön. Experterna vet inte varför men sanningen är att kvinnor är de som oftast är drabbade av sömnproblem. Det finns olika teorier om varför det är så. Några exempel är att kvinnor har mer hormonförändringar än vad män har och att de har lättare att vakna när de hör sin bebis skrika vilket gör att de är vakna mycket under nattetid. Dessutom löper kvinnor generellt sätt en högre risk att drabbas av depression, vilket också påverkar sömnen.

Din sjukdomsbakgrund. Depression, stress, neurologiska sjukdommar som till exempel Alzheimers, astma och mindre hjärtbesvär, är några exempel på sjukdomar som kan förstöra din sömnkvalitet.

Din sociala status. Sömnproblem är vanligare bland personer med låga inkomster.

Din arbetstid. Skiftarbetare ligger i farozonen att drabbas sömnproblem. De klassas till och med som högrisktagare. Enligt en undersökning hade 65 procent av skiftarbetarna sömnsvårigheter flera gånger per vecka. Är du dessutom över 50 år och jobbar skift bedöms risken vara högre att drabbas av sömnproblem.

Det går inte att påverka det som redan har hänt, till exempel kan du inte ändra din sjukdomsbakgrund, eller om du tidigare har jobbat i skfit.

I stället gäller det att fokusera på det du kan förändra - här och nu.

Du bestämmer över ditt liv
Varje dag är det du själv som väljer hur du vill leva, vad du vill äta och hur du vill ta hand om dig själv. Genom att tänka över sådana förändringsbara faktorer och jobba på att ändra dem så kan du förebygga och/eller behandla sömnproblem. På det sättet tar du hand om dig själv vilket i en förlängning gynnar din hälsa och ditt liv.

Källa: Sparkpeople

Lär dig sova bättre med Sömnklubb.se

KBT-tjänsten på nätet för dig med sömnproblem.

Bli medlem här!