Kvinnor drömmer oftare om döden

HÄLSA

En ny studie från England visar att kvinnor oftare drömmer mardrömmar än vad män gör. Och de har även flest känsloladdade drömmar.

Foto: Thinkstock

I studien deltog 170 personer som fick i uppgift att skriva ner eller läsa och spela in sina drömmar. Resultatet visade inga skillander mellan män och kvinnor i antalet drömmar, däremot uppgav 30 procent av kvinnorna att de hade mardrömmar medan det endast var 19 procent av männen som var drabbde. Undersökningen visade även att kvinnor oftare tenderade att drömma känslomässigt straka och traumatiska drömmar om till exempel förlusten av nära och kära.

Tråkigheter i drömmen

Dessa resultat tillsammans med tidigare studier på området visar att kvinnor har mer målande, detaljerade och oroliga drömmar.

— När det handlar om att bearbeta emotionell information tenderar kvinnor att ta med sig ouppklarade bråk och andra tråkigheter från vardagen, in i drömmarnas värld, säger Jennifer Parker som är universitetlektor i psykologi vid University of the West of England.

Källa: Revoloutionhealth

Lär dig sova bättre med Sömnklubb.se

KBT-tjänsten på nätet för dig med sömnproblem.

Bli medlem här!