Ögontestet som kan visa på Alzheimers

HÄLSA

Här är provet som kan visa om du ligger i riskzonen för att få Alzheimers sjukdom.

Ett ögontest kan visa en tidig indikation på sjukdomen.

Detta efter att forskare hittat ett samband mellan starr och Alzheimers, skriver dailymail.co.uk.

Forskare vid  Boston University Schools of Medicin har upptäckt en koppling mellan starr och Alzheimers.

Det kan innebära att ett enkelt ögontest kan ge en tidig indikation på att en person håller på att utveckla Alzheimers.

Forskningen visar att demens kan ha sitt ursprung utanför hjärnan och vara  förknippad med kroppen som helhet, skriver dailymail.co.uk.

Nu har man funnit flera bevis som tyder på att starr och Alzheimers, som vanligtvis drabbar äldre personer, har gemensamma faktorer.  Det här innebär att man kan ställa diagnosen tidigare. Det kan i sin tur resultera i nya behandlingsformer för sjukdomen.

– Mycket jobb kvarstår. Men en koppling mellan starr och Alzheimers sjukdom stödjer idén om ett systematiskt fokus, snarare än att uteslutande fokusera på hjärnan, för att hitta de processer som leder till Alzheimers sjukdom, säger professorn Lindsay Farrer till tidningen.

Minimedia

ARTIKELN HANDLAR OM