Är du en latmask eller en tävlingsmänniska?

Individualisten

HÄLSA
Foto: Sara Ringström

Latmasken

Foto: Börje Thuresson

Tävlingsmänniskan

Foto: Jan Danielsson

Lagspelaren

Foto: Sara Ringström

Naturmänniskan

Foto: Per Björn

5 tips för nybörjare