Yoga och dans blandas i ny träning

HÄLSA

Blanda yoga, en del dans och lite meditation.

Där har du CM – Conscious Movement – den nya träningsformen för stressade människor.

Foto: Iris Tiitto
Bålrörelse som öppnar över hjärtat och lungorna. Victoria Victoré visar övningarna.

Dansande yoga är nog det bästa sättet att beskriva den nya träningsformen CM, en metod som tagits fram av svenskan Victoria Victoré, utbildad koreograf och certifierad massageterapeut.

Genom att kombinera sina kunskaper och erfarenheter inom dans, yoga, meditationer och kroppsterapeutiska principer, har hon skapat en metod för välbefinnande. Metoden föddes i början av 1990-talet då hon skräddarsydde kurser för skådespelare, kroppsterapeuter och företagsgrupper. CM-programmen är på 75-90 minuter och finns i dag på gym och vissa spaanläggningar, men Vicorias företag Via Vision arrangerar också kurser, föreläsningar och den enda godkända certifieringsutbildningen för CM-instruktörer.

Träna andning och yoga

Till skillnad från andra motionsformer tränar CM både kropp och sinne, med dansande yogarörelser, stilla meditiation och djupa andetag.

Conscious Movement förbättrar konditionen samtidigt som det stillar sinnet, ger ökad kroppskännedom och ger bra koordination. Syftet är att medvetandegöra själ, psyke och kropp som en helhet. CM finns som olika program, bland annat CM Elements, CM Serpent, CM Starborn och CM Tigerheart.

CM-variant för barnen

CM Elements är ett program med eldiga rörelser samt andningstekniker, CM Serpent fokuserar på ryggraden, CM Starborn är en variant utvecklad för barn och CM Tigerheart är kraftfullare med cirkulära rörelser och andetag.

– Träningsformen ger dig utmärkt hållning och tränar kroppen och psyket samtidigt. Det är en tuff träning för kropp och psyke som gör dig smidigare och starkare, säger Victoré.

CM passar för alla åldrar.

Det här vinner du på att träna CM

balansövning Expansion i fem riktningar.

Petra Weiss