Få fart på fläsket!

Ny forskning: Högintensiv träning bränner mest fett

Foto: MÅRTEN SVEMARK, TOMMY MARDELL, BJÖRN ELGSTRAND
HÄLSA

Nu är det kokta fläsket stekt.

En ny, tuffare metod ökar fettförbränningen dramatiskt.

Dubbelt så mycket - på bara halva tiden.

Länge har det hävdats att lågintensiv motion, som promenader, är bästa motionsform för dig som vill bränna fett och gå ner i vikt.

Nyare forskning visar att det inte stämmer.

Lågintensiv träning bränner, procentuellt sett, mest fett. Sant. Men det är ju den totala mängden bränt fett under hela dagen, alltså inte bara under själva passet, som är viktigast.

Bränner massor av fett

Högintensiv träning, typ intervaller, bränner mest kolhydrater, ja, men samtidigt massor av fett! Oftast mer fett än vid det lugna passet. Lägg därtill att efterförbränningen av fett är mycket högre. Den kan pågå i åtskilliga tim-

mar, ja upp till ett helt dygn efteråt.

Ju mer pinnar du lägger på

elden, desto längre glöder brasan. Ungefär så fungerar det.

Okej. Du som är mycket överviktig och helt otränad har just inget val. Dina muskler, leder och senfästen behöver aktiveras, tillvänjas, belastas. Lugnt. Långsiktigt. Och lågintensivt.

Men för den bredare massan, vanemotionärerna, de som kanske hållit på några år, men inte sett några resultat på vågen, kan det bli dags att tänka om.

I boken "Allt om fettförbränning" skriver näringsfysiologen Fredrik Paulún om en jämförande studie mellan hög- och lågintensiv träning.

15 veckors intervallträning gav större fettminskning än 20 veckors lågintensiv löpträning. Detta trots att gruppen som tränade intervaller inte ens förbrukade häften så mycket energi som joggarna.

Tio gånger så effektiv

När man tog hänsyn till nedlagd träningstid, energiåtgång och

resultat visade sig den högintensiva träningen vara nästan tio gånger så effektiv som den lågintensiva!

I en annan studie visade forskarna att de enda som förlorade kroppsfett var de som tränade på 80 - 90 procent av maxpuls. De som tränade på lägre intensitet fick inte ens mätbara förändringar på kroppssammansättningen. Trots att de förbrukade lika mycket energi som den högintensiva gruppen.

Så tränar du och bränner på bästa sätt

Därför får högintensiv träning kilona att rasa

Nackdelar med högintensiv träning

Intervallpasset som tar skruv

Tomas Sjöman

ARTIKELN HANDLAR OM