Lagom motion är bäst för hjärnan

HÄLSA

Lagom mycket fysisk träning är bra för hjärnan och stimulerar bildandet av nya hjärnceller. Men det gäller att vara måttlig – överdriven träning kan i stället hämma celltillväxten, visar ny forskning.

Foto: Börje Thuresson

Att motion är bra för den fysiska hälsan är känt sedan länge, liksom att fysisk aktivitet lindrar depression och stress. Träning ökar dessutom både minne och inlärningsförmåga.

Men nu visar det sig att överdriven träning, när kroppen inte får chans till återhämtning, har negativ effekt med färre hjärnceller som resultat.

Andrew Naylor vid Sahlgrenska akademin har studerat råttor som sprang i ett träningshjul. Råttor som fick springa i hjulet under nio dagar fick fem gånger så många nya stamceller i den del av hjärnan som heter hippocampus jämfört med råttor i en kontrollgrupp som inte fick springa alls.

Fyra veckor efter träningen fanns fortfarande en tredjedel av de nya cellerna kvar och hade utvecklats till fungerande nervceller.

Ökad träningsmängd gav inte fler hjärnceller

En annan grupp råttor fick springa hur mycket de ville i sina hjul under 24 dagar. Med tiden ökade råttorna sitt springande från omkring sex kilometer per dag till upp till 20 kilometer per dag, men den ökade träningsmängden ledde inte till fler hjärnceller. Tvärtom – dessa råttor fick bara hälften så många nya celler i hippocampus som de som inte tränade alls.

Hippocampus är den del av hjärnan som är viktig för regleringen av stressreaktioner men också för minne och inlärning.

Endorfin, som är kroppens eget morfin, stimulerar nybildningen av celler i hippocampus.

TT-Aftonbladet