Hårda ord– hårt för knäna

HÄLSA

Du är väl snäll mot dina medmänniskor?

Annars kan de faktiskt få ont i knäna.

Foto: thinkstock

Det låter rätt skruvat, men enligt psykologen George Slavich på University of California, Los Angeles kan enbart hårda ord öka risken att drabbas av artrit, inflammation i kroppens leder.

Sociala problem

Det är sociala problem i sig som kan trigga i gång sjukdomar som är kopplade till inflammation, och då särskilt problem i kontakten med andra människor.

I studien fick 124 personer föreläsa och utföra huvudräkning framför en panel av avfärdande observatörer. Salivanalysen visade sedan att de uppvisade förhöjda halter av två inflammationsmarkörer. Därefter fick en fjärdedel av försökspersonerna spela ett dataspel där andra spelare medvetet uteslöt dem.

Kände sig bortstötta

Undersökningar visade att upplevelserna triggade i gång ökad aktivitet i två hjärnregioner som är kopplade till bortstötning eller avvisning. Deltagare med högst inflammatoriskt svar visade störst ökning i hjärnans aktivitet.