Så söker du bygglov – alla 8 steg

Publicerad:
Uppdaterad:

Renovering

Byggplaner på semestern? Då kan du behöva bygglov.

Här är åtta steg för hur du söker om lovet hos byggnadsnämnden.

Byggplaner på semestern? Då kan du behöva bygglov.
Foto: Johnér
Byggplaner på semestern? Då kan du behöva bygglov.

Att söka bygglov är något du bör göra innan du börjar snickra. Så här går du tillväga:

  1. Börja med att kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att ta reda på om det du planerar bygga/ändra kräver bygglov.

  2. Bedömer kommunen att bygglov krävs måste du skicka in en ansökan och rätt handlingar som finns på respektive kommuns hemsida. Ansökan ska vara skriftlig och bland annat innehålla ritningar.

  3. Byggnadsnämnden gör en första granskning. Så snart som möjligt efter att din ansökan kommit in kontrolleras om bygglov krävs och om alla handlingar kommit in och är korrekta. Annars kan kommunen begära in kompletteringar.

  4. När din ansökan bedöms som fullständig ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig, där det bland annat står hur lång tid det får ta innan beslut fattas.

  5. Byggnadsnämnden prövar din ansökan, bland annat om eventuell detaljplan tillåter bygget. De tittar också på exempelvis byggets form och materialval. Du ska få bygglovsbeslut senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett, eller inom 20 veckor om byggnadsnämnden behöver mer tid att utreda ärendet.

  6. Efter senast 10 veckor får du besked. Om du beviljas bygglov ska dina grannar och andra sak- ägare få reda på det. De har då tre veckor på sig att överklaga. Om det inte sker vinner bygglovet laga kraft. Bygglovet gäller i två år, eller i fem år om arbetet påbörjats. Om byggnadsnämnden avslår din bygglovsansökan kan du överklaga till Länsstyrelsen.

  7. Byggnadsnämnden håller ofta ett tekniskt samråd om du beviljats bygglov där ni går igenom hur ni ska planera och organisera arbetet.

  8. Du får ett startbesked – fritt fram att börja bygga!

Källa: Boverket

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM HÄRLIGT HEMMA