Saker som kräver bygglov

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Uppdaterad:
Ska du sätta upp i sommar - det kräver bygglov.
Foto: Johnér
Ska du sätta upp i sommar - det kräver bygglov.

Nytt plank eller ny altan?
Visa saker kräver bygglov andra en bygganmälan.
Följande saker kräver oftast bygglov.

Nybyggnad och tillbyggnad

Kräver ofta bygglov. Det gäller även ett större skärmtak eller en carport till exempel.

Yttre eller inre ändring

Om byggnaden ligger inom ett detaljplanelagt område behövs detaljplan för att ändra på husets fasadfärg, fasadklädnad och material på taket. Det krävs också bygglov för stora förändringar av bostadens planlösning.

Ny användning

Om du ska ändra en byggnad till ytterligare en bostad eller till exempel göra om ett garage till en butik krävs bygglov.

Murar och plank

För att bygga en mur eller ett plank krävs oftast bygglov.

Altaner och uterum

Ibland kan det krävas bygglov för att bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Ett vanligt trädäck i marknivå kräver generellt inte bygglov. Följande saker får du bygga utan bygglov. Om de byggs närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannar som berörs.

Publicerad:

LÄS VIDARE