Gången håller för evigt!

Publicerad:
Uppdaterad:

Så lägger du en harmonisk trädgårdspromenad

En vackert rödskiftande trädgårdsgång i öländsk kalksten.

Finessen är att den är garanterat sättnings- och ogräsfri.

Så här lägger du den. Läs här nedan.               

Alla som haft stenläggning i sin trädgård vet att det finns två problem som man alltid får dras med: sättningar, beroende på lokala geologiska förhållanden i kombination med klimat, samt ogräs.

Intill ser du en trädgårdsgång lagd på mark som är sämsta tänkbara, lerjord.

Tack vara gediget underarbete ligger dock plattor och fogar intakta sedan 8 år tillbaka – utan sprickor och ogräs. Plattorna ligger i betongbädd och mycket mer stabil grund kan man inte få.

Fogarna mellan naturstenplattorna utgörs här också av betong och ger inte ogräset en chans, till skillnad från fogsand som med tiden kan erodera. Ofta sprids matjord från intillliggande rabatter och letar sig ned i fogarna och vips kommer också ogräs.

Inget universalskydd

Däremot ska man inte förledas tro att betongbädd i sig är ett universalskydd. Även om betong är ett solitt material påverkas även det av sättningar och kan spricka om grunden efterhand undermineras. Det krävs alltså även här ett lager packad kross under som bärlager.

Så gör du:

1. Schakta ur 20 cm för bärlager plus sammanlagt 7–11 cm för två lager av grov- respektive finbetong. Plus ytterligare lite för själva naturstenen som sedan utgör ytan för trädgårdsgången – naturstensplattorna kan vara olika tjocka, räkna med den tjockaste.

2. Lägg fiberduk (geotextil).

3. Häll i ett lager kross som ska utgöra bärlager. Se till att få det jämnt och packa med markvibrator.

4. Gjut ett grovbetonglager på 5–8 cm. Gör gärna sprickfogar på cirka 3 mm var tredje meter som tar upp framtida sättningar. Enklast är att bara trycka ned  en masonitskiva på högkant  tvärs över gången medan betongen fortfarande är mjuk. Armera gärna.

5. När grovbetongen hårdnat gjuter du ett lager finbetong på 2–3 cm som du sedan lägger plattorna i. Naturstenplattorna kan vara olika tjocka, tryck ned dem olika mycket så att ytan blir jämn. Låt betongen tryckas upp lite i skarvarna. Jämna av eller fyll i med murslev. Det kan vara snyggt att runda fogarna lite. Se till att inte spilla betong i onödan på stenytan. Betong efterlämnar en grå hinna som kan vara svår att få bort. Ta bort det du kan redan nu med trasa och våt pensel.

6. Efterfukta fogarna ett par gånger under torkprocessen. Låt betongen brinna klart under byggplast så torkningen inte går för fort, det kan orsaka sprickbildning.

7. Tvätta bort oönskade betonghinnor från stenen med syratvätt. Finns på byggvaruhus – samma sort som man använder vid klinkersättning. Andas inte in och efterskölj direkt med vatten. Var varsam i det  här momentet eftersom viss sten kan missfärgas och fogytan kan lösas upp. Testa på en provbit.

8. Fyll i de tunna sprickfogarna med silikon i samma färg som betongen.

9. KLART!

Magnus Persson

Tips!

En nyhet på marknaden är dränerande hårdunderlag som kompletteras med dränerande hårdfog. Kan vara bra för större ytor där man önskar bättre avrinning. Nackdelen med betong är att vattnet inte kan rinna igenom. Läs mer på flisbyab.se. Fogen heter Romex.

Publicerad:

MER OM HÄRLIGT HEMMA