Så ser eldningsförbudet ut där du bor

Det råder fortfarande eldningsförbud i stora delar av landet men börjar vara fritt fram att grilla på den egna tomten.
Det råder fortfarande eldningsförbud i stora delar av landet men börjar vara fritt fram att grilla på den egna tomten.

Uppdaterad: 17 augusti 2018 klockan 10.38.

Under större delen av sommaren har det varit eldningsförbud i hela landet.
Trots regn kvarstår eldningsförbudet i många län - men det är fritt fram att grilla i den egna trädgården på de flesta håll.
Så har regnet påverkat eldningsförbudet där just du bor.

Den extrema värmen som drog in över Sverige i sommar bidrog till extrem torka och eldningsförbud.

Under den senaste veckan har dock oväder dragit in över landet. Trots det finns det fortsatt risk för bränder i skog och mark. I de flesta län råder det fortsatt eldningsförbud i skog samt mark och endast ett få antal kommuner har totalt eldningsförbud, som innebär att man inte ens får grilla på sin egen tomt, enligt Krisinformation.se.

Stora skillnader i länen

Här får du reda på mer hur regnovädret har påverkat eldningsförbudet i ditt län. Det kan dock förekomma lokala avvikelser på kommunnivå inom länet. Kontrollera alltid med din kommun innan du ska grillar om vad som gäller just nu. Hittills har ingen kommun valt att avvika från länets bedömning.

Vissa kommuner uppger att eldningsförbudet gäller som längst till och med den 31 augusti.

Blekinge

Eldningsförbudet kvarstår. Det är råder fortfarande en stor brandrisk i länet men den har minskat något.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt med bränslen som inte skapar risk för gnistor, från och med 13 augusti. Ved är alltså inte tillåtet.

Dalarna

Eldningsförbudet är hävt sedan den 14 augusti.

Länets kommuners respektive räddningstjänst har tagit över ansvaret för den fortsatta bedömningen av nivån på brandrisken i länet.

Gotland

Eldningsförbudet är upphävt från och med den 17 augusti. Det har kommit tillräckligt med regn, växtligheten har börjat ta sig och antändningsrisken anses vara låg i skog och mark.

Gävleborg

Eldningsförbudet är hävt.

Folk uppmanas till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark eftersom det fortfarande är torrt trots de senaste dagarnas regn.

Halland

Eldningsförbudet kvarstår i länet. Det kan dock förekomma lokala avvikelser i respektive kommun.

Samtliga kommuner tillåter dock grillning på egen tomt om det sker i en upphöjd grill från och med 13 augusti.

Håll dig uppdaterad via länsstyrelsens eller respektive kommuns hemsida.

Jämtland

Eldningsförbudet är upphävt sedan den 10 augusti.

Jönköping

Eldningsförbudet kvarstår i samtliga kommuner i länet samt Ydre kommun.

Det är tillåtet att grilla på privat tomt.

Kalmar

Eldningsförbudet är upphävt i delar av länet men kvarstår i områdena kring Vimmerby, Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Borgholm och Mörbylånga från och med den 16 augusti.

I de berörda kommunerna är det endast tillåtet att grilla på privat mark.

Kronoberg

Eldningsförbudet är upphävt sedan den 13 augusti. Markytan anses nu vara fuktig samt att svalare och mulet väder har dämpat avdunstningen. Antändningsrisken och brandspridningsrisken är på den lägsta nivån, mycket liten risk.

Folk uppmanas dock ändå till försiktighet

Norrbotten

Det generella eldningsförbudet i länet har upphört sedan den 7 augusti.

På vissa platser i länet råder fortsatt brandrisk och lokala eldningsförbud kan komma att beslutas av berörd kommun. Håll dig uppdaterad på din kommuns hemsida.

Skåne

Eldningsförbudet gäller fortfarande i länet.

Sedan 13 augusti är det tillåtet att elda på egen tomt igen.

Stockholm

Eldningsförbudet är upphävt sedan den 15 augusti.

Södermanland

Eldningsförbudet är upphävt sedan den 13 augusti. Det är dock bara tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar. Engångsgrillar får inte användas.

Kol, briketter och gasol är tillåtna bränslen.

Uppsala

Eldningsförbudet är upphävt i länet sedan den 15 augusti.

Det kan dock fortfarande råda lokala eldningsförbud i enskilda kommuner.

Värmland

Eldningsförbudet har upphävts i länet sedan den 15 augusti. Den senaste tidens nederbörd har gjort att brandrisken i länet har gått ner markant.

Lokalt kan det fortfarande vara mycket torrt i skog och mark. Hantera eld fortsättningsvis med stor försiktighet.

Västerbotten

Eldningsförbudet är upphävt.

Västernorrland

Eldningsförbudet kvarstår.

Dock är det tillåtet att elda på egen tomtmark och i förväg iordningställda grillplatser sedan den 10 augusti. Brandrisken i skog och mark har minskat. Det är numera fuktigare på ytan men fortfarande torrt på djupet. Därför är det viktigt att grillen är upphöjd från marken.

Västmanland

Eldningsförbudet är upphävt sedan den 15 augusti. Nu råder det lägre risk för brandspridning i skog och mark.

Folk som ändå tänkt elda på allmän mark uppmanas till fortsatt försiktighet eftersom det kan fortfarande vara torrt trots den senaste tidens regn.

Västra Götaland

Eldningsförbudet kvarstår. Det är fortsatt torrt i skog, mark och bebyggda områden.

Det är dock från och med 14 augusti tillåtet att grilla på egen tomt igen.

Örebro

Eldningsförbudet är upphävt sedan den 15 augusti.

Östergötland

Eldningsförbudet är upphävt från och med den 17 augusti. Det har blivit svalare temperaturer, kommit regn och brandrisken har gått ner.

PODD: Aftonbladet Daily om väderläget som hotar majbrasan på valborg
 
Lyssna genom iTunes, Acast eller Spotify
 
eller ⬇️ klicka på PLAY-knappen nedan!

ANNONS

Hitta din nästa bordslampa

Publisert:

LÄS VIDARE