Nu kan du söka bidrag för radonsanering

Av: 

Karin Holmberg

Många hus i Sverige har för höga halter av radon. Nu kan du söka bidrag för radonsanering.
Många hus i Sverige har för höga halter av radon. Nu kan du söka bidrag för radonsanering.

Boverket

Har du för höga halter av radon i ditt hem?
Från och med den 1 juli 2018 kan du söka bidrag för radonsanering som regeringen har återinfört.
Så här gör du om du vill söka bidraget.

Många hus i Sverige har för höga radonhalter. Men nu kan du som bor i ett drabbat hem få ekonomisk hjälp med att sanera huset.
Från och med på söndag, den 1 juli, kan du söka bidraget för radonsanering som regeringen har återinfört. Syftet med bidraget är att minska halten radon i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

- Väldigt många människor i Sverige påverkas av för höga radonhalter i sina bostäder. Radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år. Genom att återinföra radonbidraget och öka antalet radonsaneringar kan vi nu minska den hälsopåverkan som radonet har, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

En osynlig och luktfri gas

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon i hus kan komma från tre olika källor: Marken under och runt om huset, byggnadsmaterialet som använts i huset och vattnet som används i hushållet. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ i inomhusluften. Är radonhalten högre är den skadlig för människors hälsa. Det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden.

Mät under eldningssäsong

För att få ett säkert resultat ska radonmätningar i villor och radhus göras under eldningssäsongen, oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du ska köpa ett hus och vill göra en mätning kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Upp till 25 000 kronor

Bidraget, som du kan söka från och med 1 juli 2018, täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor. Efter slutförs sanering ska radonhalten vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

Du ansöker till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Du hittar ansökningsblankett på Boverkets webbplats.
31,5 miljoner kronor finns avsatta för 2018 och 72 miljoner årligen för åren 2019-2021.

Källa: Boverket

ANNONS

Kampanj-shop från Härligt Hemma - Unika erbjudanden på allt för hemmet.

Extern länk från Shop

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Skyhöga radonhalter på kungliga slottet

ÄMNEN I ARTIKELN

Boverket

Lungcancer