Varför du bara kan rösta på snabbfrågan en gång

OM AFTONBLADET

För att förhindra omfattande röstfusk kontrollerar vi att inte samma dator röstar flera gånger.

Detta gör vi på två sätt. Dels genom en cookie som sparas lokalt på den röstande datorn, dels genom att kolla vilket IP-nummer rösten kommer ifrån.

Varje dator på internet har ett eget IP-nummer men vissa uppkopplingar har mellandatorer som "tar över" sidbeställningarna, hämtar sidan och skickar tillbaka den till surfaren. Detta innebär att det är mellandatorn som i verkligheten genomför röstningen, vilket innebär att om många surfare delar på samma mellandator så kan det bli så att vi stoppar rösterna pga. misstänkt fusk trots att det inte alls rör sig om röstfusk.

Tyvärr kan vi i detta fall inte urskilja fusk från tekniska svagheter.

Webmaster

ARTIKELN HANDLAR OM